Kangoeroes

Wat is en waarom de Kangoeroe Klup? 
 
De Kangoeroe Klup is een sport- en spelaanbod dat onze vereniging aanbiedt aan kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 4 jaar. De Kangoeroe Klup is in principe actief 1x in de 2 weken op de zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur als de jeugdploegen van Atalante thuis spelen. We leren kinderen op een vriendelijke manier bewegen en brengen ze in contact met andere kinderen, de bal en de korfbalsport.
 
De naam Kangoeroe Klup is gekozen, omdat de kangoeroe veel overeenkomsten heeft met vaardigheden die horen bij de korfbalsport zoals snelheid, wendbaarheid en sprongkracht. Daarnaast heeft de kangoeroe een buidel die aan jonge kangoeroes bescherming en veiligheid biedt. De Kangoeroe Klup is symbolisch gezien de buidel - een veilige en warme plaats - voor de jongste leden!
 
Kinderen van 5 jaar (de oudere kangoeroes) trainen officieel op de donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur, maar zijn uiteraard ook welkom op de trainingen van de Kangoeroe Klup op zaterdagochtend. Het is niet de bedoeling dat kinderen jonger dan 5 jaar (de jongere kangoeroes) meetrainen op de donderdagavond. Deze kinderen worden klaargestoomd voor het wedstrijdkorfbal vanaf 6 jaar.