SAS-update

SAS Update staat voor: Samenwerking Atalante, Steeds Hooger Update. 
Of zo u wilt… Steeds Hooger, Atalante Samenwerking Update  
 
Mailadres: stuurgroepsas@gmail.com
 
Deze nieuwsbrieven worden verstuurd naar alle leden van Steeds Hooger en Atalante, en zijn vanaf uitgave nr 6 ook terug te vinden op de sas website, via deze link
 
SAS-update nr 5
 
SAS-update nr 4
 
Uitnodiging 2e SAS bijeenkomst: inloopavond 6 juni
 
Uitnodiging 1e SAS bijeenkomst 11 april
 
SAS-update nr 3
 
SAS-update nr 2
 
SAS-update nr 1  
 
SAS start zaalcompetitie