Wie wat waar

Elk (aankomend) lid van Atalante kan hier veel informatie vinden over allerlei zaken die met onze vereniging te maken hebben.

A
Aanmelden
Aanmelden kan door een aanmeldingsformulier, een pasfoto en een formulier voor automatische incasso in te vullen. Vraag deze formulieren op via nieuweleden@atalante.nl.

Accommodatie
Atalante speelt op het veld aan de Landdrostlaan in Apeldoorn. Voor de zaalcompetitie wordt gebruik gemaakt van de sporthallen “Zuiderpark” en “Matenpark”. Daarnaast wordt voor de trainingen ook gebruikt gemaakt van gymzalen.

Afmelden
Afmelden voor trainingen kan bij de trainer. Afmelden voor de wedstrijd moet uiterlijk donderdagavond voor 20.00 uur bij de coach.

Alcohol
Aan jongeren onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Op trainingsavonden tot 20.30 uur en op de zaterdag tot 13.00 uur wordt er geen alcohol geschonken. Bij jeugdevenementen overdag wordt er geen alcohol geschonken. Bij jeugdevenementen ’s avonds wordt er aan de begeleiding geen alcohol geschonken.

Atalante
Atalante is in 1991 ontstaan uit de korfbalverenigingen Apollo en Het Zuiderkwartier. Atalante komt uit het Grieks en is de godin van snelheid en souplesse.

B
Bestuur
Het bestuur vergadert minimaal 1x per maand. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar. Voor de diverse bestuursfuncties, zie Contact.

C
Clubblad
Het Atalante Magazine komt 3x per jaar uit en is voorzien van veel informatie.
E-mail: redactie@atalante.nl

Clubhuis
Het clubhuis is gevestigd aan de Landdrostlaan 201 in Apeldoorn, tel. 055 - 5338387.
Het clubhuis is tijdens het veldseizoen op de trainingsavonden dinsdag- en donderdagavond vanaf 18.00 uur geopend. Verder is het clubhuis geopend als er wedstrijden of andere activiteiten zijn.

Competitie
De korfbal kent twee competities: de zaal en het veld. Van september tot november wordt de eerste helft van de veldcompetitie gespeeld. Van november tot half maart spelen we een hele zaalcompetitie in de sporthal. Als de zaalcompetitie er op zit, wordt de tweede helft van de veldcompetitie afgemaakt. Deze competitie eindigt begin juni.

Contributie
De contributie wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. De contributie dient te worden afgedragen met een automatische incasso, waarbij machtiging wordt verleend aan de vereniging om het contributiebedrag maandelijks van de opgegeven rekening af te schrijven.

E
E-mail
Het e-mailadres van Atalante is: info@atalante.nl

F
Fair Play
De vereniging ondersteunt de Fair Play Code die opgesteld is door het Koninklijke Nederlandse Korfbalverbond (KNKV).

G
G-korfbal
Atalante kent ook een team voor verstandelijk beperkte korfballers. Er wordt 1x per week getraind en er wordt een kleine competitie gespeeld. Ook worden er regelmatig toernooien gespeeld. Informatie over G-korfbal is te verkrijgen bij de verantwoordelijken van het G-team via g-korfbal@atalante.nl.

H
Het huishoudelijk regelement kun je opvragen bij de secretaris (secretaris@atalante.nl).

J
Jeugdkamp
In de zomervakantie wordt er een kamp georganiseerd voor de jeugdleden.

Jeugdleden
Bij Atalante kennen we de volgende categorieën jeugdleden (peildatum 1 oktober):
Kangoeroes tot en met 5 jaar
Pupillen 6 tot en met 11 jaar
Aspiranten 12 tot en met 15 jaar

Junioren
Junioren zijn leden van 16 tot en met 18 jaar (peildatum 1 oktober).

K
Kledinglijn

Atalante heeft een eigen kledinglijn. We verkopen sportkleding, van trainingspakken tot tassen. Meer informatie kun je opvragen via pr-sponsoring@atalante.nl.


Kleedkamers
We gaan er vanuit dat uit dat de leden alle kleedkamers, na een wedstrijd en na de training, schoon achter laten. Dit geldt natuurlijk ook voor wedstrijden die gespeeld worden bij andere verenigingen. Spullen achter laten in de kleedkamers is voor eigen risico.

L
Ledenvergadering
Minimaal 1x per jaar vindt er een ledenvergadering plaats.

Lief en Leed
Bij blessures of ziekte wordt een lid bezocht namens de vereniging. Van deze bezoekjes verschijnt een klein verslag in het Atalante Magazine.

Lidmaatschap
Lid zijn van een vereniging betekent automatisch dat je rechten en plichten hebt. Deze rechten en plichten vind je terug in de statuten en deze kun je opvragen bij de secretaris (secretaris@atalante.nl). Lidmaatschap beëindigen kan alleen maar met ingang van 1 januari of 1 juli met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

M
Missie
“Atalante is een ambitieuze zelfstandige vereniging die voor alle leeftijdscategorieën optimaal wedstrijd- en breedtekorfbal biedt, waarbij veiligheid, gezondheid en welzijn van leden in relatie tot de vereniging centraal staan.”

N
Nevenactiviteiten
Het hele jaar door worden er activiteiten voor de jeugd en de senioren georganiseerd zoals het Sinterklaasfeest, avondvierdaagse, jeugdkamp, paaseieren zoeken en nog veel meer.

P
Pesten
De trainers en coaches van de jeugdteams proberen alert te zijn op pesten. Gebeurt het toch, kaart het dan zo snel mogelijk aan bij de trainer, coach of het bestuur.

Pupil  van de week
Bij de thuiswedstrijden van het 1e team in de zaal is een pupil van de week aanwezig. De pupil van de week loopt met de ploeg de zaal in, staat in de rij bij het voorstellen van de ploeg en neemt daarna de bal uit bij aanvang van de wedstrijd.

R
Roken
Het is in het clubhuis verboden te roken.

S
Scheidsrechters
Een korfbalvereniging die deelneemt aan de competitie is verplicht om scheidsrechters te leveren. Er worden regelmatig opleidingen verzorgd voor het behalen van een scheidsrechtersdiploma.

Schoenen
Op het veld wordt er gespeeld op schoenen met noppen (voetbalschoenen). Bij uitwedstrijden heb je soms kunstgras als ondergrond. Hier heb je kunstgrasschoenen voor. In de zaal wordt op zaalschoenen gespeeld. In sommige sporthallen is het verboden om op schoenen met zwarte zolen te spelen.

Senioren
Dit zijn spelende leden vanaf 19 jaar (peildatum 1 oktober). Senioren kunnen wedstrijd- of breedte korfbal spelen.


Sponsors
Ook Atalante kan niet zonder sponsors. Lees hier meer over onze sponsoring.

T
Tenue
Het clubtenue bestaat uit een wit shirt met oranje-blauwe opdruk, blauwe broek of rok en witte effen sokken. Het tenue wordt geleased van de vereniging, de bijdrage hiervoor is verwerkt in de contributie. Bij aanmelding als lid hoor je bij wie je terecht kunt voor je tenue.

Trainingstijden
Tijdens het veldseizoen wordt er getraind op de dinsdag- en/of donderdagavond. In de zaal wordt er getraind op de maandag-, dinsdag-, woensdag- en/of donderdagavond. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de sporthallen en de gymzalen.

V
Vertrouwenspersoon
Vervelend maar helaas soms nodig. Leden die zich bedreigd voelen of gepest worden, binnen de vereniging, kunnen een beroep doen op onze vertrouwenspersoon. Deze gegevens vind je hier.

Vrijwilligers
Zoals elke vereniging heeft ook Atalante voortdurend behoefte aan voldoende kader om alle werkzaamheden te verrichten. Mocht je er iets voor voelen om je nuttig te maken voor de vereniging maak dan eens een praatje met een van de bestuursleden, er is altijd wat te doen.